ระบบจองห้องเรียน / ห้องสมุด
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
ห้อง ห้อง Computer Lib Room
คอมพิวเตอร์รองรับ จำนวน 12 เครื่อง
ห้อง Libsearch Smart Room
ห้องเรียนรองรับ 15 ท่าน
Cisco Webex
ห้อง Smart Small Room
รองรับ 1-2 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 1
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 2
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
28 พ.ย. 2565
อ.พญ.กชนันทน์ เพ็ชรราช
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Schizophrenia&Other Psychiatric
Psy 4
Lecture
อ.นพ.สานิตย์ ศรีเพชร
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Psychiatric interview - Diagnosis & Classification
Psy 4
Lecture
วันอังคาร
29 พ.ย. 2565
อ.พญ.กชนันทน์ เพ็ชรราช
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Anxiety disorder - OCD Related disorder
Psy 4
Lecture
อ.นพ.อุฬาร วิเลขา
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Psychopathology and Etiology of Mental Disease
Psy 4
Lecture
CF Professor
Tele
Surg 5
Lecture
วันพุธ
30 พ.ย. 2565
อ.พญ.กชนันทน์ เพ็ชรราช
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Psychiatric emergency - นิติจิตเวช
Psy 4
Lecture
อ.นพ.อุฬาร วิเลขา
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Psychopharmacology
Psy 4
Lecture
วันพฤหัสบดี
01 ธ.ค. 2565
อ.นพ.สานิตย์ ศรีเพชร
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Depressive disorders - Bipolar related disorder
Psy 4
Lecture
อ.นพ.สานิตย์ ศรีเพชร
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Signs & symptoms - ECT
Psy 4
Lecture
วันศุกร์
02 ธ.ค. 2565
ER 6
Exam
PED 6
Exam
อ.พญ.วาสนา วินัยพานิช
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Orientation to Pediatrics
PED 6
Activity
วันเสาร์
03 ธ.ค. 2565
วันอาทิตย์
04 ธ.ค. 2565