ระบบจองห้องเรียน / ห้องสมุด
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
ห้อง ห้อง Computer Lib Room
คอมพิวเตอร์รองรับ จำนวน 12 เครื่อง
ห้อง Libsearch Smart Room
ห้องเรียนรองรับ 15 ท่าน
Cisco Webex
ห้อง Smart Small Room
รองรับ 1-2 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 1
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 2
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
30 ม.ค. 2566
Surg 4
Lecture
อ.นพ.ศรายุทธ ปินตา
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Common acquired heart disease
PED 5
Lecture
X-ray 4
Tele
วันอังคาร
31 ม.ค. 2566
วันพุธ
01 ก.พ. 2566
วันพฤหัสบดี
02 ก.พ. 2566
IT Professor

วันศุกร์
03 ก.พ. 2566
X-ray 4
OSCE
วันเสาร์
04 ก.พ. 2566
วันอาทิตย์
05 ก.พ. 2566