ระบบจองห้องเรียน / ห้องสมุด
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
ห้อง ห้อง Computer Lib Room
คอมพิวเตอร์รองรับ จำนวน 12 เครื่อง
ห้อง Libsearch Smart Room
ห้องเรียนรองรับ 15 ท่าน
Cisco Webex
ห้อง Smart Small Room
รองรับ 1-2 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 1
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 2
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
05 ธ.ค. 2565
วันอังคาร
06 ธ.ค. 2565
อ.นพ.อุฬาร วิเลขา
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Substance related and Addictive disorder
Psy 4
Lecture
IT Professor
Tele
วันพุธ
07 ธ.ค. 2565
CF 5
Lecture
IT Officer
️ซ่อมบำรุง
วันพฤหัสบดี
08 ธ.ค. 2565
CF 5
Lecture
IT Officer
️ซ่อมบำรุง
วันศุกร์
09 ธ.ค. 2565
CF 5
Lecture
วันเสาร์
10 ธ.ค. 2565
วันอาทิตย์
11 ธ.ค. 2565